Koronatiltak ved tannbehandling

Vi følger myndighetenes generelle smittevernskrav og de spesifikke anbefalingene til tannhelsetjenesten.

Dette inkluderer bl.a.:

 • Strenge renholdsrutiner.
 • Utvidet bruk av smittevernsutstyr.
 • Prioritering av ulike pasientgrupper i henhold til behandlingsbehov, smitterisiko og tilgang på smittevernsutstyr.
 • Redusert bruk av aerosolgenererende prosedyrer.
 • Tilretteleggende av drift med tanke på bemanning, åpningstider og rutiner.

Ekstra tiltak og økte priser på utstyr kan resultere i at prisen på behandlingen øker.

Dette ber vi deg om å gjøre;

 • Ved timebestilling: Kontakt oss på telefon eller e-post.
 • Ikke oppsøk klinikken om du er i karantene, har symptomer eller har fått påvist smitte. Ta kontakt hvis du et i tvil.
 • Pasienter med smitte eller mistanke om smitte, skal behandles på egne beredskapsklinikker.
 • Planlegg besøket ditt, slik at du bruker minst mulig tid på venterommet.
 • Hold avstand til andre pasienter og ansatte.
 • Sørg for god håndhygiene før og etter tannlegetimen.
 • Ikke bruk mobiltelefonen mens du oppholder deg på klinikken.

Takk for at du viser hensyn!

Haslum Tannlegekontor

Telefon: 67 53 67 53 | E-post: post@haslumtann.no | Adresse: Kirkeveien 93, 1344 HASLUM